A- AHALEGINAREN KULTURA


Ex studium et cultura nascitur scientia.

Capax infiniti. Askoren batasunaren helburuak lortzeko gaitasuna bakar batena baino handiagoa da. Capacidad de lograr metas por la unión de muchos en  lugar de un solo individuo. 

Festina Lente. Emeki azkartu. Date prisa lentamente. 

Sapere aude. Ausartu jakiten. Atrévete a saber.  

Felicitas, Integritas et Sapientia. Zoriontasuna, osotasuna eta ezagutza. Felicidad, integridad y conocimiento.  

Nil satis nisi optimo.Ez da nahikoa onena ez bada. Nada suficiente si no es lo mejor.  

Non progredi est regredi. Aurrera ez egitea atzera egitea da. No avanzar es retroceder

 

 

 

AIUR EUSKADI 21  

&

YSMUS

 

Web orri honek Eticoop proiektuaren laguntza jaso du