BGZ: O.2021


 

2021.06.17 OSTEGUNA . IRUN-BAIONA

EHU-UPV UDAKO IKASTAROA

JARDUNALDI IREKIA

 

 

PROGRAMA

 

 

Espazio Inmaterialaren eraikuntzan elementu ikutuezinak, iraunkorrak, higigarriak eta higiezinak erabili behar ditugu. Gizakion bizipenek eraikitzen dute nortasunaren zubia mundu material batetik mundu immaterial batera garamana.

 

Gizakiok deskribatzen eta izendatzen, eta baita ere gure inguruetako elikagaiak jaten,  gure paisaiak eta orografiak barneratzen ditugu. Itsasoak bustitzen duen Amalurraren semealabak gara, jaiotzatik berak elikatzen baitgaitu, modu erreal eta sinbolikoan eta gure bizi-ibilbidearen aztarna guztiak jasotzen-jasaten baitu.

Donostia Baiona konurbazioaren garapenaren egoera azertzea eta behin ikusia honako galderak egitea: 

 

Nolakoa izan behar da Landa eremuko antolakuntza makrohiria elikatzeko?  Bertakotasuna adierazten duten elikagaiak izan behar dira beti?

Baiona-Donostia konurbazioan bi gizalde multo elikatu beharko ditugu: Bertakoak - euskal identitatea eta bertakotasuna elikatzeko beharrarekin- eta turistak -bertakotasuna "dastatzeko" gogoarekin-.

Alde batetik bertakoak, kostaldeak gero eta populazio handiagoa jasotzen du, hau da, "elikagai-subirotasuna" suspertzeko. 

 

Bestetik Turismogune izanda, oporretan datozen horiek elikatzeko "elikagai-ondarearen" kudeaketa bazkari erreal eta sinbolikoa orekatua izateko. Eta jateaz gain...Folklorea, merkatuak, azokak, ekoizleen egunak...

Gure herriaren egituraketan, gizartearen elkarlana sustatu eta bultzatzea ezinbestekoa da, gue herria kohesioaren, garapenaren eta burujabetzaren bidetik eraikiz. Eta bide horren abiapunturik onena,belaunaldiz belaunaldi, Bidasoa gaineko zubian aurkitzen dugu.

 

La construcción del Espacio Inmaterial requiere utilizar elementos intangibles, permanentes, muebles e inmuebles, y la experiencia humana permite construir un puente identitario desde un mundo material a un mundo inmaterial.

Los seres humanos describimos y nombramos, comemos alimentos de nuestro entorno más cercano, interiorizando así nuestros paisajes y orografías. Somos hijos/as de ‘Amalur’, bañada por el mar, que nos alimenta desde nuestro nacimiento, de una manera real y simbólica, y recoge-sostiene todos los vestigios de nuestra trayectoria vital.

Análisis de la situación del desarrollo de la conurbación Donostia-Baiona y posterior respuesta a las siguientes preguntas:

¿Cómo debe ordenarse el ámbito rural para poder alimentar a la macrociudad? ¿Debe recurrirse siempre a alimentos que denotan la especificidad local?

La conurbación Donostia-Baiona se conforma de dos colectivos humanos: la población autóctona –que se nutre de la identidad vasca– y la población visitante –ávida de “probar” lo autóctono–.

 

 

Por un lado, una zona costera con una población foránea cada vez mayor, y la consiguiente necesidad de impulsar la “soberanía alimentaria”.

Por otro, la gestión “alimentaria-patrimonial” necesaria para nutrir a la población turista, mediante una comida real y simbólica equilibrada. Y además de comer… folclore, mercados, ferias, productores/as locales…

La vertebración de nuestro país requiere fomentar e impulsar la colaboración social, construyendo el país desde la cohesión, el desarrollo y la soberanía, y el puente que une ambas orillas del Bidasoa, generación tras generación, puede ser un punto de partida idóneo de ese camino.

 

 

 

 


 

AIUR EUSKADI 21  

&

YSMUS

 

Web orri honek Eticoop proiektuaren laguntza jaso du